اعتراض شاهرخ گیوا به سرقت فیلم‌نامه‌اش
گیوا: «دو سال پیش فیلم‌نامه‌ی «یک، دو، سه، پنج» را نوشتم. آن را در بانک فیلم‌نامه‌ی خانه‌ی سینما نیز ثبت کردم، اما محمد معیری‌ دامغانی، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی‌ فلیمی به همین نام بدون رعایت حقوق معنوی و مادی من به عنوان نویسنده‌ی‌ فیلم‌نامه و بدون هیچ‌گونه اطلاع و هماهنگی آمده فیلم‌نامه‌ی «یک، دو، سه، پنج» را تصاحب کرده است.»