جایزه بنیاد فهمیه رحیمی اولین دوره‌ی خود را برگزار می‌کند
اگر صاحب اثر خود برگزار کننده جایزه‌ای دیگر است حتمن اعلام کند چون واقعن ما هم نیاز داریم بعد از اختتامیه کسی به خودمان جایزه بدهد.