باز هم انتقاد از وضعیت نشر کتاب
داوود غفارزادگان با بیان این‌که مدت دو سال است چند کتاب آماده‌ی انتشار دارد، از ‌وضعیت این روزهای فضای نشر کتاب انتقاد کرده و گفته با وضعیت فعلی کتاب‌هایم را منتشر نمی‌کنم.