تعزیه‎نامه‏‌ی «شمر و حضرت عباس» اثر «میر عزا کاشانی»
همراه با یادداشتی از بهرام بیضایی درباره آن.