انتقاد محمود حسینی‌زاد از وضعیت ادبیات
ما ملتی هستیم که با امید زندگی می‌کنیم، ولی من اعتقاد دارم در آینده هم اتفاق خاصی رخ نخواهد، زیرا بعد از چند سال که رمان «گم شو لکه‌ی لعنتی» را منتظر مجوز داشتم، امروز می‌بینم انتشارش ممنوع اعلام شده است.