بداهه‌نویسی در شعر چه‌گونه است؟
یدالله رویایی، شاعر ِدر تبعید، در یادداشتی تعریفی از بداهه‌نویسی می‌دهد، سپس نمونه‌هایی از اشعار بداهه‌ی خود را در ادامه منتشر می‌کند.