آخرین خبر از وضعیتِ مترجمِ سرشناسِ ایران
تصاویرِ «نجف دریابندری» در آی سی یو که در روزِ ۲۱ آبان به دلیلِ سکته‌ی مغزی در بخشِ مراقبت‌هایِ ویژه‌ی بیمارستان بستری شد.