نویسنده و ماشین‌تحریرش
دعوت به دیدنِ عکس‌هایِ نویسندگانی مانندِ ولادیمیر ناباکوف، جرج اورول، و ویلیام فاکنر و...