به نظرتون نویسنده‌ی امروزی چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
اولین پادکست «نوبانگ» منتشر شد.