لغو نمایشنامه‌خوانی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی ارشاد
اجرای نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هذا حبیب‌الله» نوشته‌ی عباس نعلبندیان که قرار بود روز سه شنبه و چهارشنبه (۶ و ۷ آبان) در تئاتر شهر اجرا شود، با دستور حسین طاهری،‌ مدیرکل هنرهای نمایشی لغو شد.