دستور العملی ساده برای نوشتن داستان
دستور العمل زیر مجموعه‌‌‌ی سوالات و شاخص هایی است که شما برای نوشتن یک داستان خوب به آنها نیاز دارید. اگر بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید و این پاسخ ها برای خودتان قانع کننده باشد بدین معنی است که آماده‌ی نوشتن هستید.