پرونده‌ی جایزه‌ی نوبل در نشریه‌ی «نگاه نو»
این مجله به سنت سال‌های گذشته در شماره پاییز، جایزه نوبل ادبیات را مورد توجه ویژه قرار داده است. چند گفت‌وگو با مو یان، نویسنده چینی برنده جایزه نوبل ۲۰۱۲، و با مترجم آثار او، زندگی‌نامه و کتاب‌شناسی مو یان، گفت‌وگو با پ‌تر انگلوند (دبیر دایمی آکادمی سوئد)، داستانی از مو یان و خطابه نوبل مو یان، مطالب منتشرشده در این بخش هستند که با ترجمه‌هایی از عباس مخبر، امیلی امرایی، نرگس انتخابی، عبدالله کوثری و رضا رضایی همراه است.