بوی خون خر

دانلود مجموعه داستانی خواندنی از حافظ خیاوی.

از سایت دوشنبه خواهش کردم تا مجموعه داستان«بوی خون خر» را که بعد از«مردی که گورش گم شد» و«خدا مادر زیبایت را بیامرزد» سومین مجموعه داستانم بود و سوم آبان نود و سه در سایت www.hafezkhiavi.com منتشر شده بود در سایتشان بگذارند و آن‌ها هم قبول کردند که منتشرش بکنند. نوشتن این مجموعه را وقتی شروع کردم که پیش از آن می‌خواستم رمان بنویسم و چند صفحه ای هم نوشته بودم. ولی نتوانستم ادامه بدهم. جرات نمی‌کردم از هال به اتاقم بروم که میز کارم با کاغذهایی سفیدی که رویش بود منتظرم بودند. دیدم نمی‌توانم رمان بنویسم و با خوشحالی باز سمت داستان کوتاه برگشتم و نه تایی را در آن یک سال که تهران زندگی کردم و چهارتایش را در مشگین شهر نوشتم. وقتی هم شروع کردم به نوشتن به قصد نشر اینترنتی نوشتم. هر چند که نشر اینترنتی حال نویسنده را خراب می‌کند؛ نویسنده‌ای که با زحمت و عشق کار می کند و کتاب را منتشر می‌کند و هیچ انعکاسی در مطبوعات و حتی نشریه‌های الکترونیکی نمی‌بیند.     

حافظ خیاوی

پایین صفحه لینک دانلود مجموعه داستان «بوی خون خر»  است. 

دریافت فایل مطلب

برچسب‌ها

مطالب مشابه