انتشار مجموعه داستان «خرس در آغوش درخت» و رمان «مرد کارون»

داستان «خرس در آغوش درخت» برنده‌ی لوح افتخار دهمین جایزه‌ی صادق هدایت شده است. روابط انسانی و رابطه‌ی انسان با طبیعت وحشی از جمله مضامین این داستان‌ها است. شخصیت‌های غیرمتعارف و به ته خط رسیده که به دنبال روزنی برای تحمل دقیقه‌ای بیشتر از این زندگی می‌گردند مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌کنند.

مجتبی مقدم، متولد 1365، شهرستان باغملک استان خوزستان، دانشجوی دکترای روانشناسی
برنده‌ی لوح افتخار دهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی صادق هدایت
برگزیده‌ی دومین جشنواره‌ی نمایشنامه‌نویسی نشر افراز

رمان «مرد کارون»

این رمان 600 صفحه‌ای نوشته‌ی مجتبی مقدم را نشر سوسا منتشر کرده است. این اثر شخصیت محور، با محوریت شخصیت روزبه که با بحران‌هایی چون مرگ پدر، عدم توانایی ارتباط با آدم‌ها، افکار روان پریشانه و عشق بیمارگونه دست و پنجه نرم می‌کند از ماجرا هم غافل نیست و مخاطب را با خود به سفری به درون روان و برون زیست روزبه می‌برد.


مجموعه داستان «خرس در آغوش درخت»

این مجموعه داستان نوشته‌ی مجتبی مقدم را نشر سوسا منتشر کرده است. مجموعه داستان «خرس در آغوش درخت» شامل  23 داستان است. داستان «خرس در آغوش درخت» از این مجموعه برنده‌ی لوح افتخار دهمین جایزه‌ی صادق هدایت شده است. روابط انسانی و رابطه‌ی انسان با طبیعت وحشی از جمله مضامین این داستان‌ها است. شخصیت‌های غیرمتعارف و به ته خط رسیده که به دنبال روزنی برای تحمل دقیقه‌ای بیشتر از این زندگی می‌گردند مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌کنند.

برچسب‌ها

مطالب مشابه