درباره‌ی رمان «بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند» نوشته‌ی احمد آرام

از سرنوشت تا ته نوشت

« بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند» مجموعه داستان جدید احمد آرام است که در تابستان نود و پنج توسط نشر نیماژ به چاپ رسید. شخصیت‌های همه داستان‌ها سرنوشتی محتوم دارند. چه بخواهند چه، نخواهند قرار است نابود شوند و هیچ چاره‌ای هم برای فرار از این سرنوشت منحوس ندارند.

حسین رحمتی‌زاده

« بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند» مجموعه داستان جدید احمد آرام است که در تابستان نود و پنج توسط نشر نیماژ به چاپ رسید. شخصیت‌های همه داستان‌ها سرنوشتی محتوم دارند. چه بخواهند چه، نخواهند قرار است نابود شوند و هیچ چاره‌ای هم برای فرار از این سرنوشت منحوس ندارند. در داستان‌های «قبرستان دریایی» و «آسا» شخصیت‌های داستان، شخصیت‌های داستان نویسنده‌ای هستند که بعد از نوشته شدن داستان هم ارتباطشان را با نویسنده حفظ کرده‌اند. آن خداگونگی نویسنده و سیطره‌اش به ذره ذره ی قصه و یا حتا بیشتر، ورود نویسنده به داستانش و ارتباطش با شخصیت‌های قصه را در این دو داستان می‌بینیم. آنجا که قرار است یکی از شخصیت‌هایش را بکشد و تبدیلش کند به یک فانوس دریایی(قبرستان دریایی) و یا  جایی که نویسنده کنار شخصیت‌های داستان ایستاده و دارد عاشق یکی‌شان می‌شود(آسا). داستان « اگه تکونم بدی بیدار میشم»، داستان سرنوشت روسپیانی است که در یک روسپی‌خانه کار می‌کنند. هر کدام به نحوی می‌خواهند عاقبتشان بهتر از آنچه که از زندگی هر روسپی انتظار می‌رود،بشود  یا دست کم  آخر قصه‌شان کمی بهتر تمام شود اما این اتفاق نمی‌افتد. نویسنده با انتخاب چند شخصیت از چند رده سنی مختلف، جوری تقدیر را به نمایش می‌گذارد که انگار کسی دارد به تلاش بی وقفه و بی ثمر شخصیت‌های داستان پوزخند می‌زند و خواننده را در جایگاهی می‌گذارد که کاملا این تلاشِ بی ثمر را درک کند. زبان روان و محاوره احمد آرام در این داستان به همذات پنداری بیشتر خواننده کمک می‌کند. گویی نشسته‌ای کنار شخصیت‌ها و داری به درد و دلشان گوش می‌دهی همزمان که می‌دانی قرار است چطور این داستان تمام شود و سرنوشتشان چقدر تلخ خواهد بود. هرچند گاهی شخصیت‌ها پرحرف می‌شوند و داستان دچار اطناب می‌شود؛ طولانی بودن داستان ممکن است کمی خواننده را کسل کند. با اینکه شخصیت‌های داستان « اگه تکونم بدی بیدار میشم» همگی زن هستند اما احمد آرام به خوبی از پس دنیای زنانه شان بر‌آمده است و خواننده حس نمی کند که تراوشات ذهن یک مرد توی دهان شخصیت‌های زن داستان گذاشته شده‌است. هم چنین تفاوت لحن شخصیت‌ها به خوبی قابل تشخیص است.

داستان‌ها در فضای بوشهر اتفاق می‌افتند که زیستگاه خود نویسنده هم هست و از این جهت خالی از لطف نیست که با فضای شهری جز تهران مواجه هستیم. خیابان‌ها، کافه‌ها و کلن فضای داستان، به خودی خود جذابیت لازم را دارد. مجموعه داستان « اگه تکونم بدی بیدار میشم» شامل داستان‌هایی است که حتمیت سرنوشت را نمایان می کنند و تلاش انسان‌ها را برای تغییرش به سخره می گیرند.

برچسب‌ها

دیدگاه‌ها و نظرات

مطالب مشابه