ما اینجا داریم می‌میریم

مریم حسینیان رمانِ تازه‌ی خود را منتشر خواهد کرد. این نویسنده آخرین کتاب‌اش را در سالِ ۱۳۸۹ با نامِ «بهار برایم کاموا بیاور» چاپ کرده بود که نامزد جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری شد. رمانِ تازه‌ی او «ما این‌جا داریم می‌میریم» نام دارد که از سوی نشرِ چشمه به بازار خواهد آمد.

 

مریم حسینیان رمانِ تازه‌ای نوشت

«ما این‌جا داریم می‌میریم» روایتِ دو زنِ متنقاض است

 

مریم حسینیان رمانِ تازه‌ی خود را منتشر خواهد کرد. این نویسنده آخرین کتاب‌اش را در سالِ 1389 با نامِ «بهار برایم کاموا بیاور» چاپ کرده بود که نامزد جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری شد. رمانِ تازه‌ی او «ما این‌جا داریم می‌میریم» نام دارد که از سوی نشرِ چشمه به بازار خواهد آمد. این رمان داستانِ روزگارِ دو خواهر است که در یک آپارتمان کوچک در تهران زندگی می‌کنند و سرِ ناسازگاری با هم دارند. در سایه‌ی این روایت اصلی چندین و چند شخصیت دیگر نیز وارد اثر می‌شوند که به نحوی با این دو خواهر میان‌سال ارتباط پیدا می‌کنند. رمان بر اساس چندین راوی نوشته شده است و در زمانِ حال می‌گذرد... حسینیان در حالِ حاضر نوشتنِ رمانی با نامِ «بانو گوزن» را در دست دارد. او پیش از این چند مجموعه‌داستانِ کوتاه از جمله کتابِ «ماریا انگشت» را منتشر کرده است. او داستان‌های منطق‌الطیر را هم برای نوجوانان بازآفرینی کرده که نشرِ پاسه منتشرش کرده است.

مریم حسینیان متولد سال 1353 در مشهد است و از موسسانِ جایزه‌ی ملی داستان‌های ایرانی که در چند دوره در شهرِ مشهد برگزار شد. رمانِ «ما این‌جا داریم می‌میریم» برای اخذ مجوز در وزارت ارشاد است.

برچسب‌ها

دیدگاه‌ها و نظرات

مطالب مشابه